• Projekt izrade klupa sa klecalima u župnoj crkvi Dobrog pastira

    Dragi župljani!
    Svaka Crkva treba biti zaokružena cjelina. Naša župna Crkva da bi dobila svoju cjelinu potrebno ju je do kraja urediti sa stvarima koje su joj potrebne da bi se u njoj liturgijska slavlja odvijala dostojanstveno. Trenutno se u crkvi nalaze stolice, no, stolci nisu pravo i idealno rješenje za crkvu, nego klupe s klecalima koje će vjernicima omogućiti da sudjeluju što dostojanstvenije u slavlju Svete Mise. Zbog toga krećemo u REALIZACIJU PROJEKTA IZRADE S KLECALIMA U ŽUPNOJ CRKVI DOBROG PASTIRA.